โครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลช่วยจ่ายราคาตั๋วเครื่องบิน 40 เปอร์เซ็นต์

เราเที่ยวด้วยกัน

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จองโรงแรมภายใต้โครงการร่วมชำระเงินในโครงการเที่ยวด้วยกันจะสามารถเลื่อนหรือยกเลิกการจองได้ หากมีข้อกังวลเรื่องสุขภาพจากการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ระลอกใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออนุญาตให้มีการเลื่อนหรือยกเลิก อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดที่เพิ่มขึ้น กระทรวงกำลังเจรจากับสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อแก้ไขปัญหานี้

กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยจะเพิ่มคุณลักษณะในแอป “เป่าตัง” ซึ่งใช้สำหรับระบุตัวตนและชำระเงินในโครงการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการจองได้ เขากล่าวว่าการจองโรงแรมอาจถูกเลื่อนออกไปอีกหกเดือนหรืออาจนานกว่านั้น

ภายใต้โครงการราวเที่ยวด้วยกันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมจะจ่ายเพียง 60% ของราคาห้องพักปกติ โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ เงินอุดหนุนในขั้นต้นจำกัดอยู่ที่ 3,000 บาทต่อคืน นานสูงสุด 5 คืนติดต่อกันในระยะแรก และขณะนี้ขยายเป็น 10 คืน

นักท่องเที่ยวยังได้รับ e-voucher จากมาตรการโดยอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มูลค่า 600 บาทตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และ 900 บาทในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีภายใต้โครงการ รัฐบาลยังช่วยจ่าย 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน สูงสุด 3,000 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาท และ 2,000 บาท ในช่วง 2-3 เดือนแรกของโครงการเที่ยวด้วยกัน

ขณะที่ยอมรับการฟื้นตัวของการติดเชื้อโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้จ่ายในท้องถิ่นเนื่องจากคาดว่าจะยกเลิกแผนการเดินทาง นายอาคม กล่าวว่า เงินคงเหลือภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 7 แสนล้านบาท เพียงพอสำหรับ รับมือกับผลกระทบจากการระบาดในปัจจุบัน