แนวคิดการขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์

ก่อนที่เราจะขายของออนไลน์ให้ได้ประสบผลสำเร็จ เราต้องมีความรู้เรื่องต่างๆ เลยก็คือ เราต้องเข้าใจลูกค้า อย่างเช่นช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจจะรับร่มมาขายทางเว็บไซต์ก็ได้ ซึ่งการขายสินค้าตามฤดูกาลหากว่าท่านจับจุดถูกก็จะได้ลูกค้าในส่วนนี้

ความเข้าใจอย่างที่สองคือ เข้าใจคู่แข่ง ที่เขามีคำสุภาษิตว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง หากแม่ค้ามีกำลังในการซื้อมากทำให้ต้นทุนต่ำลง แม่ค้าสามารถลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ เพราะอย่างไรก็ตามลูกค้าย่อมต้องการสินค้าที่มีราคาถูก ในคุณภาพที่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว

เรื่องการขายของออนไลน์ หากว่าแม่ค้ามีการทำหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นการเก็บแบบสำรวจ ทำให้เราสามารถอ้างอิงจากแบบสอบถามเหล่านั้นได้ เช่น ลูกค้าชอบใช้สินค้าประเภทใด และมีเวลาที่จะออกไปซื้อของในครัวเองหรือไม่ เป็นต้น

การเขียนบทความประกอบเว็บไซต์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก บางคนคิดว่ามันไม่จำเป็นท่านลองนึกถึงเว็บไซต์ที่มีแต่กรอบสี่เหลี่ยมแล้วขายสินค้าดูว่า มันจะน่าชม น่าติดตามแค่ไหน

เมื่อท่านเป็นเจ้าของเว็บไซต์เอง ท่านสามารถนำเสนอสินค้าอะไรก็ได้ หรือความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้คุณลูกค้าเกิดความพอใจหรือโน้มน้าวใจที่จะซื้อสินค้า

หรือการขายของออนไลน์ที่เป็นข้อเท็จจริง เช่นขายยากำจัดไวรัส covid-19 ซึ่งคนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วว่า ไวรัสชนิดนี้เป็นโรคติดต่อหากท่านขายยาต้านเชื้อไวรัสทางอินเตอร์เน็ตได้ จะทำให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์รวยมากกว่าเดิมไปอีก

และหากท่านแพ็กของส่งเองไม่ไหว กรณีที่มีคนมาซื้อสินค้ามากๆ ท่านก็ควรจ้างแรงงานคนเข้ามาเพื่อให้การค้ายังขายดีต่อไป